kn11b

kn10b

KN MEBLE

ul. Domaniewska 22

02-672 Warszawa

e-mail: biuro@knmeble.pl

              biuro@knrecykling.pl

tel: 601 25 60 08        695 53 79 98

 

Firma recyklingowa KN Meble w Warszawie

KN Meble to znana w Warszawie firma recyklingowa, która świadczy usługi z zakresu odbioru, unieszkodliwiania oraz odzysku różnego typu odpadów. Organizujemy bezpieczny recykling i utylizację sprzętu biurowego, mebli oraz elektroniki. Zapewniamy należytą utylizację sprzętu AGD oraz wszelkich urządzeń biurowych, sklepowych, magazynowych. Z naszych usług korzystają firmy, zakłady i instytucje o różnej specyfice działalności. Na odebrane odpady wydajemy stosowne dokumenty tj. kartę przekazania odpadu lub protokół odbioru, potwierdzające ich przekazanie.


Odbiór zużytego sprzętu AGD – Warszawa

Sposób gospodarowania odpadami ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego. Wiele sprzętów przeznaczonych do wyrzucenia nie może być po prostu wywieziona na wysypisko śmieci. Wynika to z ich budowy i właściwości. Dlatego oferujemy w Warszawie odbiór zużytego sprzętu AGD i innych urządzeń elektronicznych w celu recyklingu elektrozłomu. Ze względu na to, że zużyty sprzęt elektroniczny może wydzielać szkodliwe dla środowiska substancje, tego typu odpad podlega surowym wymogom w zakresie jego unieszkodliwiania. Ograniczanie ilości odpadów oraz upowszechnianie recyklingu są jednymi z największych wyzwań dla całego świata.


Misja firmy recyklingowej KN Meble

Recykling jest istotnym elementem neutralizacji odpadów, a tym samym ochrony środowiska naturalnego. Proces ten ma na celu ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości śmieci. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów. Misją firmy KN Meble jest propagowanie prawidłowych postaw poprzez efektywną realizację recyklingu sprzętu biurowego, urządzeń elektrycznych i innych odpadów we właściwy, bezpieczny dla środowiska sposób.


Odbiór używanych mebli – Warszawa

Coraz większą wagę na całym świecie przykłada się do tworzenia wydajnej infrastruktury gospodarowania odpadami. Wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że dbanie o środowisko naturalne oraz odzysk surowców wtórnych to nie tylko obowiązek, ale również korzyść – dla obecnych oraz przyszłych pokoleń. Odpady są źródłem wielu cennych zasobów, np. energii, papieru czy tkanin, dlatego nasza firma zapewnia w Warszawie odbiór używanych mebli czy sprzętów elektronicznych, aby można było sprawnie poddać niepotrzebne przedmioty recyklingowi. Natomiast odpady, które nie nadają się do odzysku, poddawane są utylizacji, która prowadzi do zmniejszenia ilości śmieci i zapobiega powstawaniu ich kolejnych składowisk, zagrażających naturalnemu środowisku.


Wywóz starych mebli – Warszawa

Wywóz starych mebli to usługa, która pozwala na pozbycie się zbędnych przedmiotów i odzyskanie wolnej przestrzeni. Utylizacja mebli jest prawnym wymogiem. To również przejaw ekologicznej odpowiedzialności i troski o środowisko, dlatego warto powierzyć wykwalifikowanej firmie wywóz mebli. W Warszawie cena za tego typu usługę ustalana jest indywidualnie z każdym klientem i zależy od wielu czynników. W celu omówienia szczegółów warto skontaktować się z nami. Dokładamy starań, aby dopasować się do potrzeb i możliwości naszych klientów. Zależy nam na zapobieganiu praktykom nieprawidłowego pozbywania się mebli. Zapraszamy do nawiązania z nami współpracy.

Jesteś tutaj: Strona główna

Czy wiesz że...

Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia średnio 17 drzew – taka ilość drzew w ciągu roku produkuje tlen wystarczający dla 170 osób.

 

Ponowne przerobienie stosu gazet o wysokości 125 cm może uratować sześciometrową sosnę.

 

Codziennie z każdego dużego miasta w Polsce wyjeżdża na składowiska aż 100 ciężarówek z odpadami.