Jesteś tutaj: Strona głównaBlogZmiany w zagospodarowywaniu odpadów 2020

Zmiany w zagospodarowywaniu odpadów 2020

Od  1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowe prawodawstwo, dotyczące odpadów i recyklingu. BDO, czyli baza danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami, zyskała poszerzoną funkcjonalność w postaci modułów, dotyczących ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości.

Obecnie w Polsce, niektóre firmy są zobowiązane do dostosowania swoich pozwoleń do wymogów znowelizowanego rozporządzenia rozszerzającego katalog odpadów, dla niektórych z kolei nie jest konieczne prowadzenie ewidencji odpadów. W naszym wpisie przeczytacie Państwo między innymi o rodzajach i ilości odpadów, które nie są objęte obowiązkiem ewidencji ze względu na obszary działalności, prowadzonej przez niektóre firmy oraz kto powinien zarejestrować w Rejestrze BDO wykaz gospodarowania odpadami. 

Obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadów od 1 stycznia 2020 r.

Organami prowadzącymi Rejestr BDO są marszałkowie poszczególnych województw. Przedsiębiorcy są do niego wpisywani na swój własny wniosek lub z urzędu. Jest to zależne od rodzaju prowadzonej przez daną firmę działalności. Prowadzenie ewidencji oraz sprawozdawczości odpadów dotyczy przedsiębiorców:

 • wytwarzających odpady oraz prowadzących ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkujących lub importujących opakowania albo kupujących je w ramach transakcji zawieranych z państwami Unii Europejskiej.

Jeżeli przedmiotem działalności jest odbiór, transport lub utylizacja mebli biurowych, warto mieć na uwadze, że obowiązujące od stycznia 2020 r. przepisy prawa, wskazują grupę odpadów jako te o charakterze i składzie podobnym do odpadów komunalnych. Na przykład jeśli dane odpady powstają w ramach działalności biurowej lub jakiejś innej działalności na niedużą skalę. Będą to meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny, np. czajniki, oczywiście pod warunkiem, że nie zawierają składników niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Dla których odpadów w 2020 r. nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów?

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów wyszczególnia następujące grupy odpadów zwykłych:

 • opakowania z drewna i metalu do 100 kg na rok,
 • opakowania z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, szkła do 500 kg na rok,
 • opakowania z tekstyliów i wielomateriałowe do 200 kg na rok,
 • nośniki elektroniczne mniej niż 5 kg na rok,
 • przeterminowana żywność do 10 kg na rok,
 • tonery do 20 kg na rok,
 • baterie 2 kg na rok,
 • beton, gruz, odpady ceramiczne do 10 ton na rok,

oraz następujące grupy odpadów niebezpiecznych:

 • inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe do 20 kg na rok,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone do 200 kg na rok,
 • opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi do 50 kg na rok,
 • zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w grupie 16 02 09 do 16 02 12 – do 50 kg na rok,
 • baterie zawierające rtęć do 5 kg na rok.