Jesteś tutaj: Strona głównaO firmieNasze uprawnienia

Nasze uprawnienia

Meble do utylizacji - Uprawnienia KN Meble

Jesteśmy podmiotem uprawnionym do świadczenia usług związanych z recyklingiem i utylizacją mebli biurowych, które są już zużyte i zbędne, utylizacją elektroniki, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz pozostałego wyposażenia biur. Działamy na terenie całego kraju w oparciu o uzyskane pozwolenia:

  • zezwolenie Starosty Płockiego Nr ŚR-I.6233.71.2015.2016 z dnia 22.01.2016 roku na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów;
  • zezwolenie Prezydenta Miasta Płocka Nr WGK.II.7662/16/10 z dnia 16.06.2010 roku na transport odpadów;
  • zezwolenie Prezydenta Miasta Płocka Nr WKŚ-I.6233.32.2011EC z dnia 26.09.2011 roku na transport odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz pozostałych;
  • numer rejestrowy w GIOŚ: E0016013Z;
  • numer wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy: OS-WAW-146.
  • Wpis do Rejestru BDO: 000082080
  • Zezwolenie Starosty Płockiego Nr ŚR-I.6233.23.2020 z dnia 3 lipca 2021 roku uaktualniającej Decyzję na zbierania odpadów z dnia 22 stycznia 2016 roku w myśl nowych wymogów Ustawy o odpadach z 2012 roku po zmianach.

Na odebrane odpady wydajemy stosowne dokumenty tj. kartę przekazania odpadu lub protokół odbioru, potwierdzające ich przekazanie.

Na życzenie klienta, udostępniamy oryginały pozwoleń do wglądu.