Jesteś tutaj: Strona głównaRECYKLING

Recykling

Recykling sprzętu biurowego i elektrośmieci

Czym jest recykling ?

Recykling jest jedną z form ochrony środowiska naturalnego. Proces ten ma na celu ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania tych samych materiałów, aby chronić surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia.

Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod pojęciem recyklingu "rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii."

Co można poddać recyklingowi?

Recyklingowi poddać można wiele rożnych surowców, a w szczególności:

  • elektrośmieci
  • szkło
  • papier
  • tworzywa sztuczne
  • metale
  • baterie
  • bioodpady
  • odpady samochodowe

Utylizacja elektrośmieci

Czym są elektrośmieci?

Elektrośmieci, czyli tzw. elektrozłom to zużyty, przestarzały lub zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zaliczamy do nich m.in. urządzenia gospodarstwa domowego (wielkogabarytowe, np. pralki, chłodziarki, zmywarki, mikrofalówki oraz małogabarytowe, np. odkurzacze, żelazka, tostery), sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (komputery, drukarki, faksy, telefony komórkowe), sprzęt audiowizualny (radia, telewizory, kamery, instrumenty muzyczne), sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne (piły, wiertarki, maszyny do szycia).

Jak z nimi postępować?

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika z innymi odpadami. Robiąc to, stwarzamy zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ponadto łamiemy prawo, narażając się na wysokie grzywny. Sposób postępowania z elektrośmieciami reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. To, że dany produkt nie może być wyrzucony do śmietnika, informuje nas znak przekreślonego kontenera umieszczony na tego typu urządzeniach.

Jakie zagrożenia mogą powodować?

Elektrośmieci zawierają mnóstwo substancji szkodliwych, które po wydostaniu się z nieodpowiednio składowanego urządzenia przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Tym samym niosą poważne zagrożenie dla zdrowia i życia roślin, zwierząt oraz człowieka. W zależności od typu urządzenia w elektrośmieciach mogą znajdować się:
Rtęć – jest obecna w niektórych świetlówkach. Jest bardzo szkodliwa. Może powodować uszkodzenia nerek, zaburzenia wzroku, słuchu, deformacja kości, nowotwory.
Ołów – to składnik stopów lutowniczych i szkła kineskopowego. Toksyczny i rakotwórczy. Przedostaje się z krwią do wątroby, płuc, serca i nerek. Gromadzi się w skórze i mięśniach, a następnie kumuluje w tkance kostnej, niszcząc szpik.
Związki bromu – są stosowane w produkcji sprzętu komputerowego. Powodują schorzenia układu rozrodczego i problemy neurologiczne.
Chrom – jest stosowany na elementy metalowe w celu zabezpieczenia przed korozją. Powoduje zaburzenia układu krążenia i oddechowego, choroby skóry.
Kadm – jest obecny w bateriach. zaburza pracę nerek, powoduje nadciśnienie, wywołuje zmiany nowotworowe.
Azbest – jest używany w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne. Jest przyczyną wielu groźnych chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej.

Nasza firma z Warszawy świadczy usługi z zakresu utylizacji mebli biurowych.