Jesteś tutaj: Strona głównaBlogCo się dzieje z odpadami w procesie recyklingu?

Co się dzieje z odpadami w procesie recyklingu?

Niektóre sprzęty nadają się do naprawy, modernizacji, ponownego użycia lub sprzedaży, podczas gdy inne kwalifikują się do demontażu podzespołów w celu ponownego ich wykorzystania w procesie produkcji.

Istnieje również możliwość posortowania i rozdrobnienia elementów urządzeń w celu odzyskania surowców. Jako że przedmiotem naszej działalności jest odbiór i utylizacja zbędnych mebli, sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz innego wyposażenia biur, instytucji i firm, w naszym wpisie skupimy się na przedstawieniu technologii recyklingu elektzozłomu oraz mebli biurowych. Zapraszamy do lektury.

Recykling mebli biurowych

W pierwszej kolejności odbieramy meble od Klienta w ustalonym wcześniej miejscu oraz terminie, a następnie dokonujemy załadunku i wywozu. Po przeprowadzeniu demontażu, segregujemy je według kategorii odpadów: szkło, metal, plastik, drewno itd. Po wstępnym rozdrobnieniu, meble wykorzystywane są następnie jako surowiec wtórny, a elementy, niezdatne do recyklingu, zutylizowane. Dzięki temu meble nie trafią na wysypisko, tylko zostaną zniszczone w proekologiczny sposób.

Warto mieć świadomość, że w zależności od rodzaju mebli, możliwe jest ponowne wykorzystanie nawet 97% materiału z mebli.

Recykling elektrośmieci

Wszystkie odebrane od Klientów naszej firmy elektrośmieci zostają poddane procesowi recyklingu. Technologię recyklingu urządzeń elektronicznych dzieli się na kilka etapów. Najpierw dokonywany jest selektywny demontaż urządzeń. Poszczególne elementy zostają podzielone: na metale, tworzywa sztuczne, papier, drewno, ceramikę oraz materiały toksyczne. Następnie frakcje metalowe zostają rozdrobnione przy użyciu strzępiarki lub młyna młotkowego. Potem dokonywana jest separacja magnetyczna, elektrostatyczna i prądowo-wirowa, w rezultacie czego następuje rozdzielenie żelaza, frakcji nieżelaznej oraz frakcji niemetalicznej.

Następnie, w celu odzyskania metali szlachetnych, wdrażane jest przetworzenie frakcji metalicznej metodą pirometalurgiczną i hydrometalurgiczną, po którym dokonuje się separacji i oczyszczania.  Uzyskany materiał poddany zostaje procesom elektrometalurgicznym.

W recyklingu elektroniki niezwykle istotne jest oddzielenie elementów niebezpiecznych dla środowiska naturalnego, a mianowicie baterii i akumulatorów ze względu na zawarte w nich silnie trujące pierwiastki i związki takie, jak ołów, kadm, nikiel, rtęć, lit i mangan. Także w tym przypadku proces recyklingu e-odpadów przebiega kilkuetapowo. Po rozdrobnieniu materiału i separacji magnetycznej, następuje separacja pneumatyczna – ciężki złom żelazny oddzielony zostaje od materiałów takich jak tworzywa sztuczne.