Jesteś tutaj: Strona głównaBlogCzy prowadzenie działalności recyklingowej wymaga specjalnych zezwoleń?

Czy prowadzenie działalności recyklingowej wymaga specjalnych zezwoleń?

Prowadzenie działalności związanej z recyklingiem, niezależnie od rodzaju przetwarzanych surowców, wymaga od właściciela posiadania odpowiednich uprawnień i zezwoleń. Dzięki temu wszystkie firmy tego rodzaju funkcjonują zgodnie z określonymi warunkami i mogą świadczyć usługi związane z recyklingiem i utylizacją różnego rodzaju przedmiotów i surowców. Po zebraniu odpadów przedstawiciel firmy powinien wydawać osobie, od której zostały odebrane odpady stosowny dokument, jak na przykład protokół odbioru lub kartkę przekazania odpadu.

Recykling, jakiego rodzaju odpadów wymaga odpowiednich pozwoleń i gdzie je uzyskać?

Przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją elektroniki, sprzętu elektronicznego oraz elektrycznego, a także utylizacją mebli powinny posiadać zezwolenia na swoją działalność. Dotyczy ono przede wszystkim zgody na zbieranie, przetwarzanie, transport, magazynowanie, odzysk, a także wytwarzanie odpadów. Warto pamiętać, że podczas recyklingu materiałów również powstają różnego rodzaju odpady, na co firma także musi posiadać pozwolenie.

Aby móc prowadzić działalność recyklingową polegającą na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, należy uzyskać zezwolenie, wydawane w drodze decyzji przez organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce przetwarzania i zbierania odpadów. Zgodnie z tym ustaleniem zezwolenie może być wydane przez:

  • Starostę,
  • Marszałka województwa,
  • Regionalnego dyrektora ochrony środowiska, jeżeli zezwolenie dotyczy zbierania i przetwarzania odpadów na terenach zamkniętych.

Uzyskanie zgody od wyżej wymienionych organów jest poprzedzone kontrolą wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który sprawdza miejsce składowania odpadów, a także budynków i instalacji pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach ochrony środowiska. Kontrolę przeprowadza także komendant Państwowej Straży Pożarnej, podczas której sprawdzana jest zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli obie kontrole przebiegną pozytywnie, przedsiębiorca może otrzymać zgodę.

Działalność recyklingowa musi być zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. We wniosku należy umieścić informacje o rodzaju zbieranych i przetwarzanych odpadów, metodzie, zasobach, a także opis czynności kontrolnych i monitorowania danej działalności. Jak widać, prowadzenie działalności wymaga uzyskania odpowiednich pozwoleń. Dzięki temu każda z działalności działa zgodnie z zasadami, nie tworząc zagrożenia dla środowiska, lecz mu pomagając.